Media zoals YouTube worden met de huidige cookie instellingen geblokkeerd.

Leg advies

LEGGEN BESTRATING

LEGGEN OP AFSCHOT

Het leggen op afschot van een bestrating is noodzakelijk voor het afvoeren van het hemelwater. Het afschot leggen dient altijd 1 à 2 cm / m² te zijn. Wanneer men ruwere soorten verwerkt moet het afschot meer zijn, i.v.m. water dat er anders op blijft staan. Water dat op de bestrating blijft staan, kan in de winter vorstschade veroorzaken in de voegen of aan het oppervlak van de tegels.

ONDERGROND/ZANDBED

De ondergrond ofwel de fundering van de bestrating moet worden aangebracht afhankelijk van het gebruik van de bestrating. Een oprit moet altijd verstevigd worden met 15 tot 30 cm menggranulaat afhankelijk van de grondsoort. Voor een terras of tuinpad kan het volstaan met een waterdoorlatende zandlaag. Deze dient dan wel voldoende verdicht te worden. Afhankelijk van de grondsoort dient deze voldoende dik te zijn. Op deze laag kan men vervolgens bestraten met grove zand (Let op. het zand moet vrij zijn van verontreinigingen zoals bijv. koolstof
de zogenaamde oerbolletjes, kalk, ijzer enz. Vraag dit na bij uw leverancier van het zand). Dit is zeer belangrijk bij sterk zuigende steensoorten zoals graniet. Hierdoor kunnen er vlekken van verontreinigingen vanuit de ondergrond ontstaan (roestvlekken enz.). Of een stabilisatielaag van: 1 deel cement en 5 delen gewassen zand gemengd in een molen en handvochtig gemaakt (dit is afhankelijk van de steen
keuze). De laagdikte moet ± 5-8 cm zijn.

OPSLUITEN VAN DE BESTRATING
Zorg dat de bestrating altijd goed en voldoende opgesloten ligt.

GEMENGD VERWERKEN

Voor het verwerken van de tegels altijd de partij vooraf keuren. Tegels uit diverse kisten of pallets altijd gemengd verwerken. Omdat natuursteen tegels eenmaal van nature een afwijking in kleur kunnen hebben, is het noodzakelijk de tegels te mengen voor een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen. Iedere tegel is uniek. Met het goed en nauwkeurig verdelen krijgt men het beste resultaat. Eventuele klachten door niet goed mengen worden dan ook niet in behandeling genomen


 

DELETATIEVOEGEN

Bij terrassen in de volle zon dient men bij verwerking in de zon rekening te houden met uitzettingsvoegen. Een stelregel hierbij is ± 6 m1 lengte of maximaal 35 m².

COMPONENTENVOEGMORTEL

Bij gebruik van een componentenvoegmortel dient men altijd rekening te houden met een voegbreedte van minimaal 6 mm en een diepte van 30 mm. Tevens mag er in de voeg geen water blijven staan omdat het voegmiddel bij langdurig vochtig blijven 1 à 2% kan oplossen. Dus houd voldoende afschot. Dit componentenvoegsel zal gedurende langere tijd ook aangetast worden door UV-licht waardoor de levensduur tussen de 3 en 10 jaar zal liggen.

VOEGEN

Gebruik van invoegen met split of zand heeft onze voorkeur. Hierbij heeft men nooit het risico dat na een langdurige vorstperiode, waarbij tegels vaak opvriezen, zich het probleem voordoet dat de voegen kapot springen. Voor tegels met kleine voegen kan men dan gebruik maken van o.a. zilverzand, brekerzand of invoegsplit. Voor tegels met gekapte kanten en kinderkopjes adviseren wij 0/5 splitten zoals calciet- of basaltsplit

 

 

ACTIE! Klik hier!

iDeal